Stichting Marie Louise steunt sociaal maatschappelijke projecten en initiatieven die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen in kwetsbare situaties bevorderen. Stichting Marie Louise is in het leven geroepen door mevrouw M.L. (Loek) Frohn de Winter op 27 januari 2014. Ze gaf daarvoor de volgende inhoudelijke motivatie:

De kloof tussen arm en rijk in Nederland wordt steeds groter, en er is in toenemende mate sprake van vervreemding tussen mensen van verschillende etnische komaf. Als gevolg hiervan kunnen mensen die financieel minder bedeeld zijn, of immigrant zijn, in een situatie van isolement of passiviteit terecht komen. Voor hen kan contact en/of ondersteuning veel verlichting brengen en leiden tot (gedeeltelijke) oplossingen van problemen.

Onze Stichting richt zich daarom op projecten en initiatieven die een bijdrage leveren aan het verlichten van de situatie van mensen met weinig financiële middelen, of immigranten, die moeite hebben om hun plek te vinden in de maatschappij. We vinden daarbij vooral de ondersteuning van de eigen kracht en mogelijkheden van mensen belangrijk. In de statuten hebben we de volgende doelstelling opgenomen: ‘Het steunen en bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen in kwetsbare situaties.’

Loek Frohn is in augustus 2015 overleden. Zij heeft haar vermogen beschikbaar gesteld aan de stichting. Het jaarlijks te besteden bedrag voor de ondersteuning van projecten en initiatieven wordt bij voorkeur gevormd worden door de revenuen van het kapitaal. Hoewel het geen eerste prioriteit is, is stichting Marie Louise ontvankelijk voor het vergroten van het beschikbare kapitaal via schenkingen en erfenissen.

KvK: nr 59850922

ANBI: 853667706