Stichting Marie Louise heeft de uitvoering van de giften uitbesteed aan Stichting Het Maagdenhuis. U kunt uw aanvraag indienen via de website van Het Maagdenhuis. U staat dan meteen in het registratiesysteem met alle benodigde stukken om de aanvraag verder in behandeling te nemen.

Bij een aanvraag voor ondersteuning van een project of initiatief moeten de volgende stukken worden geleverd:

  • een beschrijving van het project of initiatief
  • een gedegen begroting van het project of initiatief en een financieel dekkingsplan.
  • een voorstel voor de manier waarop verantwoording over de aangevraagde ondersteuning wordt afgelegd.
  • statuten, uittreksel van Kamer van Koophandel en indien mogelijk een recent inhoudelijk en financieel jaarverslag.
  • vermelden van overige fondsen, waaraan het project is aangeboden.
  • vermelding van werkzaamheden die door vrijwilligers worden uitgevoerd.

Indien het niet mogelijk is uw aanvraag online in te dienen, kunt u gebruik maken van het postadres.

Postadres:
Herengracht 220
1016 BT Amsterdam

Telefoon: 020-6243903