De uitvoering van het giftenbeleid heeft de stichting uitbesteed aan Fundatie Van den Santheuvel Sobbe. Aanvragen kunnen direct bij hen worden ingediend via deze link.

Bij een aanvraag voor ondersteuning van een project of initiatief moeten de volgende stukken worden geleverd:

  • een beschrijving van het project of initiatief
  • een gedegen begroting van het project of initiatief en een financieel dekkingsplan.
  • een voorstel voor de manier waarop verantwoording over de aangevraagde ondersteuning wordt afgelegd.
  • statuten, uittreksel van Kamer van Koophandel en indien mogelijk een recent inhoudelijk en financieel jaarverslag.
  • vermelden van overige fondsen, waaraan het project is aangeboden.
  • vermelding van werkzaamheden die door vrijwilligers worden uitgevoerd.

Om direct contact op te nemen met het bestuur voor andere zaken, kunt u onderstaand formulier gebruiken.