Bij een aanvraag voor ondersteuning van een project of initiatief moeten de volgende stukken worden geleverd:

  • een beschrijving van het project of initiatief
  • een gedegen begroting van het project of initiatief en een financieel dekkingsplan.
  • een voorstel voor de manier waarop verantwoording over de aangevraagde ondersteuning wordt afgelegd.
  • statuten, uittreksel van Kamer van Koophandel en indien mogelijk een recent inhoudelijk en financieel jaarverslag.
  • vermelden van overige fondsen, waaraan het project is aangeboden.
  • vermelding van werkzaamheden die door vrijwilligers worden uitgevoerd.

Indien het niet mogelijk is uw aanvraag online in te dienen, kunt u gebruik maken van het postadres.

Postadres:
Herengracht 220
1016 BT Amsterdam

Telefoon: 020-6243903