Beleggingsbeleid en Financiële administratie
Stichting Marie-Louise heeft aan Stichting het R.C. Maagdenhuis gevraagd haar middelen te beleggen en hier jaarlijks verantwoording over af te leggen. Daarnaast wordt ondersteuning verleend bij facilitaire zaken en de financiële administratie.

Financiële cijfers 2016:
In 2016 zijn er enkele projectaanvragen goedgekeurd. Lees hier het Jaarverslag 2016.

Financiële cijfers 2017:
Lees hier het Jaarverslag 2017.

Financiële cijfers 2018:
De cijfers over 2018 zijn te lezen in ons Jaarverslag 2018.

Financiële cijfers 2019:
De cijfers over 2019 zijn te lezen in ons Jaarverslag 2019.