Per 15 juni 2018 heeft Stichting Marie-Louise een nieuw bestuur
Tom van Meeuwen, voorzitter
Annemarie Dullemond, secretaris
Emile Verbeek, penningmeester

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Per 15 juni 2018 heeft Stichting Marie-Louise een Raad van Advies, deze wordt gevormd door: Else-Marie van den Eerenbeemt, Dick Schl├╝ter, Rudolph Mengelberg en Bregje Bleeker