Op dit moment neemt de stichting geen aanvragen in behandeling

Bij een aanvraag voor ondersteuning van een project of initiatief moeten de volgende stukken worden geleverd:

  • een beschrijving van het project of initiatief
  • een gedegen begroting van het project of initiatief en een financieel dekkingsplan.
  • een voorstel voor de manier waarop verantwoording over de aangevraagde ondersteuning wordt afgelegd.
  • statuten, uittreksel van Kamer van Koophandel en indien mogelijk een recent inhoudelijk en financieel jaarverslag.
  • vermelden van overige fondsen, waaraan het project is aangeboden.
  • vermelding van werkzaamheden die door vrijwilligers worden uitgevoerd.

 

Wij ontvangen uw aanvraag het liefst per e-mail, maar u kunt ook gebruik maken van het postadres.

Zie voor adresgegevens het tabblad contact.